Resurser

Blogg om cybersäkerhet

Blogg

Är du nyfiken på vad som händer i cybersäkerhets världen? Behöver du tips om hur du hanterar cybersäkerhet och GDPR i din organisation?

Hjälpcenter

CyberPedia

Här hittar du verktyg och hjälp till vår plattform. Bland annat hittar du vår administratörsguide, där du bland annat, kan läsa mer hur man extraherar rapporter eller skapar kursdeltagare.

Posters

See our free posters about Cyber security and GDPR. You can download the posters and print them to create awareness in your organisation.

Podcast about Cyber security

Podcast

IT security can be a complicated matter. In our podcast “Cyber Security with CyberPilot”, we try to make it as simple and pragmatic as possible to find your way in the “Cyber Security Jungle”.

Top

Contact us

You are always welcome to contact us
for an initial and informal chat about your cyber security challenges.

Kontakta oss

Du är alltid välkommen till att kontakta oss
för en första och informell samtal om dina IT-säkerhets utmaningar.