Simulerade nätfiske attacker

Testa din organisations försvar mot nätfiske

Låt inte dina anställda bli offer för nätfiske attacker. Utbilda dem genom våra simulerade nätfiske attacker så att de kan lära sig att upptäcka och rapportera riktiga attacker.

phishing-platform
Klicka för att förstora

Simulerade nätfiske attacker mot din organisation

Vår utbildning i nätfiske är en serie simulerade nätfiske attacker mot din organisation. Attacken innebär att e-post skickas ut, och liknar dem som cyberbrottslingar använder varje dag. Syftet är att testa din organisations beredskap.

Varför är utbildning i nätfiske viktigt?

Nätfiske är en av de största säkerhetsriskerna för ett företag. Nätfiske attacker kostar många företag dyrt varje år.

Det är viktigt att dina anställda är uppmärksamma och misstänksamma mot e-mails och länkar. Så att de inte klickar på länkar, och ger ut viktig information så som lösenord, användarnamn, bankinformation osv.

För om  cyberbrottslingar får tillgång till era system, kan de stjäla, manipulera och pressa din organisation.

8% av användarna skickar in data

Statistik från våra simulerade nätfiskeattacker visar att 8% av användarna skickar in data! Är du bättre än genomsnittet?

E-mail sänt
E-mail öppnat
Länk klickad
Insamlad data
0%
0%
0%
0%
E-mail sänt
0%
E-mail öppnat
0%
Länk klickad
0%
Insamlad data
0%

Följ resultaten live via vår säkerhetsplattform

Klicka nedan för att se funktionerna på vår säkerhetsplattform
  • E-mails
  • Live resultat
  • Insikter

Simulerade nätfiske emails i din inkorg

Vi har ett urval av olika nätfiske emails, med olika svårighetsgrader, kategorier och historier, så det finns något för alla. Vi har expertkunskaper om vad som fungerar för emails och hjälper dig att välja vad som passar bäst för din organisation.

phishingmail-example
Klicka för att förstora

Följ resultaten live via vår säkerhetsplattform

Så snart det valda emailet skickas ut kan du följa resultaten live från vår plattform, där du snabbt och enkelt kan få en överblick över hur många som har öppnat, klickat och skickat data.

phishing-platform
Klicka för att förstora

Se en tidslinje för den enskilda medarbetarens beteende

Du kan också dyka ner på användarnivå och hitta en tidslinje för teamets beteende. Det kan vara relevant att se hur lång tid det tog från att ett email öppnas till att länken klickas och data sänds.

På så sätt får du en ytterligare inblick i, hur redo ditt team är för den här typen av attacker och hur snabba de är på att rapportera det.

phishingplatform-timeline
Klicka för att förstora

Följ resultaten live via vår säkerhetsplattform

Klicka nedan för att se funktionerna på vår säkerhetsplattform
  • E-mails
  • Live resultat
  • Insikter
Simulated phishing e-mails sent to your inbox

We have a selection of different phishing e-mails with various levels of difficulty, themes, and cues of phishing, so there is something for everyone. We have expert knowledge of what works for e-mails and guide you in choosing what works best for your organisation.

phishingmail-example
Click to enlarge
Follow the results in real-time with our Security Platform

As soon as the selected e-mail is sent out, you can follow the results in real-time from our platform, where you can quickly and easily get an overview of how many people have opened, clicked, and submitted data.

phishing-platform
Click to enlarge
See a timeline of the individuals' behaviour

See a timeline of the individuals’ behaviour

You can also dive into the user group and find a timeline for the team’s behaviour. It could be useful to see how long it took from the opening the e-mail, to clicking the link, and to when the data was submitted.

You will be able to see how ready your team is for this type of attack and how fast they are at reporting it.

phishingplatform-timeline
Click to enlarge

Gratis whitepaper: Ett exempel på en typ av nätfiske-kampanj och den faktiska statistiken

Se vår nätfiske process med ett exempel på en nätfiske-kampanj och den faktiska statistiken.

SPOILER! Det är förvånande vad folk klickar på.

Få denna nätfiske-kampanjen skickat till dig själv genom att skriva din e-mail nedan.

Phishing case cyberpilot

Fördelarna med utbildning i nätfiske

Med simulerade nätfiske attacker mot ditt team, kan du:

cyberpilot awareness
Skapa medvetenhet bland ledningen och hos de anställda.
overview
Få en översikt över den faktiska risken i din organisation.
stats
Mäta ditt teams framsteg över tiden.

Så här skapar du en CyberPilot nätfiske kampanj

Steg 1
icon-click-white

Först och främst börjar du med att välja en typ av nätfiske mail, under en dialog med en av våra IT-säkerhetsexperter.

Efter att nätfiske mailen bilvit valt, får vi listan på de e-mail adresser som ska motta kampanjen och vi börjar skicka ut nätfiske mails till ditt team.

Steg 2
icon-letter-white
Steg 3
icon-platformstats-white

Via vår säkerhetsplattform får du live statistik i hur många som öppnar, klickar och sänder in data

Efter genomförd kampanj kommer vår IT-säkerhetsexpert att utvärdera och ge dig lite feedback om ditt teams resultat.

Steg 4
icon-support-white
Steg 5
icon-schedule-white

Nästa kampanj blir schemalagd.

Medvetenhetsträning hjälper...

Vi tycker att medvetenhetsträning och nätfiske-träning tillsammans skapar en bra lösning. Medvetenhetsträning är ett utmärkt verktyg för att skapa en grundläggande förståelse för nätfiske och utrustar ditt team med den kunskap som krävs för att känna igen nätfiskeattacker.

I kombination med nätfiske-träning får ditt team praktisk erfarenhet för att genomdriva sitt lärande och mäta din beredskap mot nätfiske-attacker.

Du kan läsa mer om vår medvetenhetsträning här.

Top

Contact us

You are always welcome to contact us
for an initial and informal chat about your cyber security challenges.

Kontakta oss

Du är alltid välkommen till att kontakta oss
för en första och informell samtal om dina IT-säkerhets utmaningar.