Simulerte phishing-angrep

Test din virksomhets beredskap mot phshing

Unngå at dine ansatte blir offer for phishing-angrep. Lær opp dem med vår simulerte phishing-angrep slik at de kan bli flinkere på å oppdage og rapportere ekte angrep.

phishing-platform
Klikk for å forstørre

Hvorfor er phishing-trening viktig?

Vår phshing-trening består av en rekke simulerte phishing-angrep mot din organisasjon. Angrepene består av å sende ut e-poster som er lik cyberkriminelle bruker. Målet er å teste beredskapen til din organisasjon.

Hvorfor er phishing-trening viktig?

Phishing er at av de største sikkerhetstruslene for en virksomhet. Hvert år forårsaker phishing store kostnader for organisasjoner.

Det er viktig at dine ansatte er bevisste på, og mistenkelige om e-poster og lenker. Dette sørger for at de ikke klikker på lenkene i phishing e-poster, og ikke gir ut kritiske opplysninger som passord, brukernavn, bankopplysninger og mer.

Fordi… når cyberkriminielle en gang får tilgang, så kan de stjele, manipulere og utpresse din organisasjon.

8% av brukere taster inn sine opplysninger

Statistikk fra våre simulerte phishing-angrep viser at 8% av brukere skriver inn sine opplysninger. Er du bedre enn gjennomsnittet?

E-post sendt
E-post åpnet
Klikket på lenken
Oppgav opplysninger
0%
0%
0%
0%
E-post sendt
0%
E-post åpnet
0%
Klikket på lenken
0%
Oppgav opplysninger
0%

Følg resultatene i sanntid via vår sikkerhetsplattform

Se funksjonene i vår sikkerhetsplattform
  • E-poster
  • Resultater i sanntid
  • Innsikt

Simulerte phishing e-poster til din innboks

Vi har et utvalg av mange ulike phishing e-poster med ulik vanskelighetsgrad, kategorier og innhold, så det er noe for alle. Våre eksperter har god kunnskap om hva som fungerer og hjelper deg med å velge e-poster som kan fungere for din organisasjon.

phishingmail-example
Klikk for å forstørre

Følg resultatene i sanntid via vår sikkerhetsplattform

Når den valgte e-posten blir sendt ut, kan du følge med på resultatene i sanntid via vår sikkerhetsplattform. Du kan raskt og enkelt se hvor mange som åpner e-posten, klikker på lenken og sender inn opplysninger.

phishing-platform
Klikk for å forstørre

Følg med på den enkelte ansatte

Du kan også se nærmere på enkelte ansatte å finne en tidslinje for alle ansattes atferd. Det kan være relevant for å finne ut om hvor lang tid det tok fra e-posten ble åpnet til lenken ble klikket på og informasjon sendt inn.

På denne måten kan du få en oversikt over hvor godt dine ansatte er forberedt på slike angrep, og hvor fort de rapporterer om det.

phishingplatform-timeline
Klikk for å forstørre

Følg resultatene i sanntid via vår sikkerhetsplattform

Se funksjonene i vår sikkerhetsplattform
  • E-poster
  • Resultater i sanntid
  • Innsikt
Simulated phishing e-mails sent to your inbox

We have a selection of different phishing e-mails with various levels of difficulty, themes, and cues of phishing, so there is something for everyone. We have expert knowledge of what works for e-mails and guide you in choosing what works best for your organisation.

phishingmail-example
Click to enlarge
Follow the results in real-time with our Security Platform

As soon as the selected e-mail is sent out, you can follow the results in real-time from our platform, where you can quickly and easily get an overview of how many people have opened, clicked, and submitted data.

phishing-platform
Click to enlarge
See a timeline of the individuals' behaviour

See a timeline of the individuals’ behaviour

You can also dive into the user group and find a timeline for the team’s behaviour. It could be useful to see how long it took from the opening the e-mail, to clicking the link, and to when the data was submitted.

You will be able to see how ready your team is for this type of attack and how fast they are at reporting it.

phishingplatform-timeline
Click to enlarge

Gratis rapport: Et eksempel på et spesifikt phishing-angrep og dens resultater

Se et eksempel på en av våre phishing-kampanjer og de aktuelle resultatene.

SPOILER! Det er overraskende hva folk klikker på.

Få hele rapporten sendt til din innboks ved å skrive inn din e-postadresse under.

Phishing case cyberpilot

Fordelene med phishing-trening

Simulerte phishing-angrep mot dine ansatte hjelper deg med å:

cyberpilot awareness
Skape bevissthet blant ansatte og ledelsen
overview
Få et oversikt over den aktuelle risikoen i din organisasjon
stats
Måle dine ansattes framgang over tid

Slik gjennomfører CyberPilot en phishing-trening

Steg 1
icon-click-white

Først og fremst velger du phishing e-poster i dialog med en av våre eksperter innenfor cybersikkerhet.

Etter at phishing e-postene er valgt, sender vi ut phishing e-postene til en mottakerliste du lager.

Steg 2
icon-letter-white
Steg 3
icon-platformstats-white

Via sikkerhetsportalen vår kan du følge med i sanntid på vor mange av dine ansatte som åpner, klikker på lenken og oppgir opplysninger.

Etter kampanjen evalueres resultatene også av vår cybersikkerhets-ekspert og gir deg tilbakemelding om dine ansatte.

Steg 4
icon-support-white
Steg 5
icon-schedule-white

Neste simulering fastsettes

Bevissthetstrening hjelper...

Vi har erfart at bevissthetstrening og phishing-trening er en god løsning når de kombineres. Bevissthetstrening er et godt verktøy for å skape en grunnleggende forståelse av phishing og for å sørge for at dine ansatte har kunnskaper for å oppdage phishing-angrep.

Du kan lese mer om vår bevissthetstrening her.

Top

Contact us

You are always welcome to contact us
for an initial and informal chat about your cyber security challenges.

Kontakt oss

Du er alltid velkommen til å kontakte oss
for en uformell og ikke-bindende samtale om din cybbersikkerhet