Våre kurs i cybersikkerhet

Vil du se kursene som blir tilgjengelig snart? Klikk her.
Awareness træning

Bevissthetstrening (introduksjon)

Læringsmål: Forstå viktigheten av å jobbe med IT-sikkerhet

Passwords

Passord

Læringsmål: Å sette og bruke passord på en sikker måte

Persondata

Personopplysninger

Læringsmål: Introduksjon til personlige opplysninger og hvordan de bør behandles.

Phishing

Phishing

Læringsmål: Introduksjon til phishing og metoder for å unngå å bli et offer

Malware

Malware

Læringsmål: Introduksjon til malware/skadelig programvar og å unngå å gå på fella

Social engineering

Sosialteknisk angrep

Læringsmål: Introduksjon til sosialtekniske angrep og konsekvensene av det

Opdateringer

Oppdateringer

Læringsmål: Forstå viktigheten av å holde dine utstyr oppdatert

Svindel på internettet

Svindel på internett

Læringsmål: Å vurdere et nettsteds autensitet

Sikkerhed på mobilen

Sikkerhet på mobiltelefonen

Læringsmål: Farer og risikoer forbundet med bruk av din mobiltelefon.

Tænk før du gemmer

Tenk før du lagrer

Læringsmål: Vurdere hva som bør lagres og hvor.

Privat eller arbejde

Jobb vs privat

Læringsmål: Å forstå viktigheten av å splitte jobbrelaterte og privat utstyr og IT.

Ransomware

Ransomware - Digital gisseltaking

Læringsmål: Å beskytte seg mot ransomware.

Sikker mail

Sikker e-post

Læringsmål: Introduksjon til sikker e-postbruk

Data i skyen

Data i skyen

Læringsmål: Bevissthet rundt bruk av skybaserte tjenester

Dataminimering

Dataminimering

Læringsmål: Introduksjon til dataminimering og dens bruksområde

IT kriminalitet

Cyber-kriminalitet

Læringsmål: Hvordan tenker og handler en typisk IT-kriminell?

Sikkerhedsbrud

Sikkerhetsbrudd

Læringsmål: Viktigheten av å rapportere en brudd

På tæerne efter sommerferien

Tilbake fra ferie

Læringsmål: Å lage en god passord og å kunne avsløre phishing.

Kend din persondata

Kjenn dine personopplysninger

Læringsmål: Forskjellen mellom vanlig og sensetiv informasjon.

Ukendte netværk

Ukjente nettverk

Læringsmål: Risikoer knyttet til bruk av ukjente nettverk

Behandling af persondata

Behandling av personopplysninger

Læringsmål: Sikker håndtering av persondata i programmer

Programmer og persondata

Programmer og personopplysninger

Læringsmål: Sikker håndtering av persondata i programmer

Opdag en phishingmail

Avslør et phishingforsøk

Læringsmål: Bevissthet rundt det å avsløre phishing e-poster

Håndtering af en phishingmail

Håndtere et phishingforsøk

Læringsmål: Det du bør og ikke bør gjøre når du mottar en phishing e-post

Udlevering af persondata

Overlevering av personopplysninger

Læringsmål: Bevissthet om forespørsler om overlevering av persondata - både dine og andres.

Beskyt din arbejdscomputer

Beskytt din jobb-PC

Læringsmål: Å holde din datamaskin fri for cyber- og IT-trusler

Målrettet phishing

Målrettet phishing

Læringsmål: Introduksjon til målrettet phishing og metoder for å ta forhåndsregler

Email og persondata

E-post og persondata

Læringsmål: Sikkerhetsbrudd i systemer som inneholder persondata og måter å unngå brudd på.

Sikker surfing

Sikker surfing

Læringsmål: Risikoer forbundet med å surfe på nettet, og tiltak for å håndtere dem.

Offentliggørelse af billeder

Publisering av bilder og video på nettet

Læringsmål: Håndtere bilder og videoer i tråd med GDPR/personvernforordningen.

Hjemmearbejde

Jobbe hjemmefra

Læringsmål: Å bli oppmerksom på, og å ha gode vaner rundt IT-sikkerhet og databeskyttelse når du jobber hjemmefra

Samtykke

Juridisk grunnlag for behandling

Læringsmål: Hva er samtykke og hva bør du være oppmerksom på når du er i en ny situasjon der du må behandle personopplysninger?

Videomøder

Videomøter

Læringsmål: Hva du bør være oppmerksom på når du deltar på videomøter og hvordan du kan unngå sikkerhetsbrudd.

course img

Sosiale medier

Læringsmål: Risikoer ved bruk av sosiale medier og muligheten for å bli smittet av virus eller ransomware.

KOMMER I 2020

54531154_s

Beskytte personlig informasjon

Læringsmål: Betydningen av å beskytte personlig informasjon og måter å gjøre det på.

KOMMER I 2020

20718301_s

Passord 2.0

Læringsmål: Løft dine passord til neste nivå og bli oppmerksom på hvor viktig det er

KOMMER I 2020

90529253_s

Sikker overføring av data

Læringsmål: Overføre personopplysninger på en sikker måte

KOMMER I 2020

Ønsker du å vite mer?

Top

Kontakt oss

Du er alltid velkommen til å kontakte oss
for en uformell og ikke-bindende samtale om din cybbersikkerhet

Kontakt oss

Du er alltid velkommen til å kontakte oss
for en uformell og ikke-bindende samtale om din cybbersikkerhet