GDPR

Personopplysningsloven

Er din skostørrelse kategorisert som personopplysning og hva er konsekvensene av å ikke overholde kravene til personvernforordningen/GDPR? Det er selvsagt mange spørsmål som det er vanskelig å holde oversikt over med de nye kravene GDPR stiller.

Vi har derfor samlet de aller viktigste punktene på denne siden.

GDPR-Stempel

Alle håndterer personopplysninger…

Definisjon:
«Personopplysniger er informasjon som angår en identifisert eller identifiserbar individ.»

…med andre ord:

Hvis noen form for informasjon publiseres om en person eller fører til en person, ansees det som personopplysning

men personopplysninger kan være i mange former…

Det finnes ulike typer av personopplysninger

Som du kan se i eksemplet over, kan personopplysninger være mange forskjellige ting og det er flere typer av persondata

Personopplysninger er derfor venligvis delt opp i to kategorier:

Vanlige personopplysninger

Eksempler:

Det trengs nødvendigvis ikke tillatelse til å behandle disse, men de må fortsatt behandles hensynsfullt og etter sunn fornuft

Spesielle kategorier av personopplysninger

Eksempler:

Disse er sensitive personopplysninger og alle former for behandling krever spesiell oppmerksomhet – og ofte tillatelse

Se på personopplysninger som noe du låner…

Tenk at du låner bilen til kompissen din. Naturligvis vil du i dette tilfelle være nøye med å:

Håndter personopplysniger på samme måte!

Personvern og GDPR er en del av bevissthetstreningen

COMP

Hos CyberPilot tilbyr vi bevissthetstrening gjennom vår e-læringsplattform, hvor vi har utviklet en lang rekke kurs i temaer om alt fra håndtering av personopplysninger til phishing-angrep.

Er din virksomhet i fare for

å få bot ifm. personopplysningsloven?

Den nye lovgivningen for beskyttelse av personopplysninger trådte i kraft i mai 2018 i EU og én måned senere i Norge. Flere organisasjoner og bedrifter er underlagt denne reguleringen. Følgende illustrasjon hjelper deg med å se om hvorvidt GDPR og personvernforordningen og de potensielle konsekvensene gjelder for din virksomhet:

Men hvordan oppstår sikkerhetsbrudd?

Noen ganger skyldes det hackere…

Men ofte er det på grunn av:

Hvilke sikkerhetstiltak kan støttes med IT?

Risikoen for sikkerhetsbrudd kan reduseres med tekniske verktøy:

… men det er bare halvparten av jobben

Utfordringer som ikke kan løses med tekniske verktøy:

Konklusjon:

Mennesker utgjør den største IT-sikkerhetsrisikoen – å sørge for IT-sikkerhet er altså ikke en jobb for bare maskiner!

Gratis e-bok om hvordan du kan trene dine ansatte

Vi har laget en komplett og praktisk guide om hvordan du kan trene dine ansatte i cybersikkerhet og personvern/GDPR.

Denne e-boken byr på konkrete tips og verktøy du kan benytte deg av for å komme i gang med treningen av dine ansatte.